Dette skjemaet skal brukes til å melde interesse for samarbeid med Online.

Når du huker av i en sjekkboks vil vi notere deres interesse og ta dette i betraktning under planlegging av arrangementet. I skjemaet har du også mulighet til å legge igjen en kommentar eller spørsmål. Innholdet vil bli sendt på mail til bedriftskomiteen, og om dere har noen spørsmål vil disse bli besvart så fort det lar seg gjøre. Det er mulig å fylle ut skjemaet flere ganger.

Merk at skjemaet kun er for å melde interesse og fungerer da ikke som påmelding.

Andre henvendelser kan sendes på mail til bedriftskontakt@online.ntnu.no.

Les mer om produkter

Tech Talks

Tech Talks har den hensikt å være et faglig arrangement for inspirasjon og faglig påfyll fra næringslivet, samt at det skal gi inntekt til ekskursjonskomiteen som arrangerer den årlige ekskursjonen for informatikkstudentene ved NTNU. Arrangementet pleier å finne sted en gang i midten av februar.

Arrangementet er lagt opp slik at flere bedrifter holder foredrag, workshops og lyntaler hvor de kan få presentert seg selv og vise fram sin faglige styrke. Dette vil være spredt utover hele dagen på et frokostseminar, lunsj-event eller kvelds-event. På kveldstid arrangeres det en bankett med middag og mingling på et lokale i Trondheim. Formatet på arrangementet kan variere fra år til år.

Vi begynner å kontakte aktuelle bedrifter på slutten av høstsemesteret.

Annonseplass i Offline

Offline er linjeforeningsmagasinet til Online. Det er skrevet og produsert av Onlines Profil- og aviskomité. Offline blir lest av våre studenter og i tillegg sendt ut til bedrifter. Det lages to utgaver hvert semester. Som bedrift får dere tilbud om spalte, helsides eller halvsides annonse. Annonsen kan inneholde det dere selv ønsker alt etter hvordan dere ønsker å profilere dere. Det trenger ikke være en tradisjonell annonse, men kan f. eks være en liten novelle, tips og triks eller andre ting bedriften vil skrive om.

ITEX, IT-ekskursjonen for 4. og 5. klasse til Oslo høsten 2021

I månedsskifte august/september arrangeres den årlige IT-ekskursjonen til Oslo for masterstudenter i informatikk ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å besøke bedrifter. Formålet er å reise på besøk til spennende og aktuelle IT-bedrifter for å få bedre kjennskap og forhold til potensielle arbeidsgivere.

Det arrangeres 2-3 bedriftsbesøk hver dag, hvor det vil være to eller tre besøk studentene kan velge mellom på dagtid, og et felles besøk på kveldstid. På dagsbesøkene vil vi enten dele gruppen i to eller tre slik at studentene blir jevnt fordelt mellom bedriftene.

Under besøket vil dere som bedrift stå fritt til hva slags opplegg dere ønsker å gjennomføre. Det kan være bedriftspresentasjoner, faglige kurs, casearbeid, konkurranse, sosiale aktiviteter, eller annet som kan gi innsikt i hvordan det er å jobbe hos dere. I tillegg ønsker vi å spise et måltid sammen med dere.

Stillingsannonse på våre nettsider

Vi har en karriereside [0] på våre nettsider der vi legger ut stillingsannonser for bedrifter som ønsker det. Det kan sendes en mail til bedriftskontrakt@online.ntnu.no om dette er av interesse.

[0] - https://online.ntnu.no/career

Bedrift

Kontaktperson

Hva er dere interessert i?

Kryss av for det dere vil melde interesse for. Vi vil notere deres interesse, og ta kontakt om dere er aktuelle.

Kommentarer